NEW ENERGY – ETRA 2019. tagság megújítás

NEW ENERGY – ETRA 2019. tagság megújítás

Az egyetlen olyan európai szövetség, amely kizárólag a termékként tovább nem használható gumiabroncsok újrahasznosítására jött létre.

Az ETRA elsődleges céljai a következők:


Az ETRA egy független, tag-vezérelt európai szövetség, amely nyitva áll a „gumiabroncs-újrahasznosító iparban” való részvételhez hozzájáruló különböző tevékenységekben. Az ETRA egy 1990-ben létrehozott és 1992-ben finanszírozott projekt eredménye, amely összehangolja a gumiabroncs hulladékok újrafeldolgozását Európában. A szövetséget 19 küldött által vették fel az első európai gumiabroncs-újrahasznosítási konferenciára, amelyet 1994 januárjában Brüsszelben tartottak, mint az éves projekt végső tevékenységét. A konferencián a gumiabroncsok újrahasznosításával foglalkozó vállalatok, kormányzati szervek és magánszemélyek vettek részt, beleértve a granulálókat, az anyagfelhasználókat, a termékfejlesztőket, a gyűjtőket, az abroncsfutózókat, a berendezésgyártókat és a gumiabroncsgyártókat is. 1994 szeptemberében az ETRA-t európai társulásként regisztrálták, azzal a céllal, hogy fórumot teremtsen az iparágban felmerülő kérdésekkel kapcsolatos megbeszélésekre és cserékre.
Ma az ETRA egy független európai egyesület, amelynek +250 gumiabroncs-újrahasznosítási szakember a tagja 43 országban.
Az ETRA tagjai tükrözik mind a köz-, mind a magánszektort, amelyek részt vesznek a fogyasztás utáni gumiabroncsok környezetbarát kezelésében és használatában. A politika és a döntéshozók, valamint az újrahasznosítási lánc összeköttetésének szervezésével és összekapcsolásával megbízott személyek képviseltetik magukat. Az ETRA tagjai az anyaghasznosításra összpontosítanak: anyaggyártók (azaz granulálók, összetevők) és felhasználók (pl. Építőmérnökök, termékgyártók), valamint gyűjtők, újrafeldolgozó berendezések gyártói, kutatási és képzési szervek, termékfejlesztők és az új technológiák felhasználói.

  • az állami és magánszervezetekkel és a fogyasztókkal való kapcsolattartás során a gumiabroncs-újrahasznosító ipar érdekképviseleti szerepét szolgálják;
  • megvédje a gumiabroncs-újrahasznosító ipar érdekeit a jogszabályok tekintetében;
  • a gumiabroncsok újrahasznosításának előmozdítása és alternatív, fenntartható módszerek keresése a meglévő piacok kibővítésére és új termékek létrehozására;
  • az újrahasznosított gumiabroncsgumi használatának előmozdítása számos fogyasztói és ipari termékben, valamint építési alkalmazásokban;
  • kommunikációs kapcsolatok biztosítása a gumiabroncs-újrahasznosítási szakemberek, valamint a kormányzati és szakmai szervezetek, a szövetséges iparágak, a kutatási és fejlesztési szervezetek és a nagyközönség között;
  • a tagok és más érdekelt felek számára releváns információk nyújtása a fejlesztésekről, technológiákról és piacokról;
  • a gumiabroncsok újrafeldolgozására vonatkozó ipari szabványok kidolgozásában és támogatásában;
  • segítséget nyújtani a gumiabroncs-újrafeldolgozó iparban élő csoportoknak és egyéneknek.

Az EU Bizottsága és a Parlament elismerése alapján az ETRA segítette az újrahasznosítási fórumot és a hulladékok megelőzésére és újrahasznosítására vonatkozó tematikus stratégiáról szóló párbeszédet. Az ETRA tagja az Európai Újrahasznosítási Koalíciónak, és a 2006. évi hulladékgazdálkodási politikáról szóló parlamenti meghallgatások egyik fő előadója, és 2008 januárjában ismét részt vesz a „hulladéklerakó” kritériumok megvitatásában. Az ETRA hozzájárult az ENSZ (UNEP) bázeli egyezményhez („Útmutató a használt gumiabroncsok azonosításához és kezeléséhez”). Az újrahasznosított gumiabroncs anyagokat előzetesen regisztrálják a REACH alapján az ETRA-UMENA ​​program keretében. Ezeknek az anyagoknak az előkészítéséhez és kezeléséhez eszközként került sor a CEN műszaki specifikációira.

A New Energy Kft. is tagja az ETRA-nak, tagságát idén is megtartotta és igyekszik aktív tagja lenni a szervezetnek. Résztvevői vagyunk a D36 tagságnak, amely a pirolízis kormok standardizálásában működik együtt az ASTM-el (American Society for Testing and Materials). Az elmúlt évek során üdvözítően hatott ránk, hogy a gumiabroncs hulladékok feldolgozási technológiái közül egyre fontosabb szerep jut a pirolízisnek. Igyekeznek az EU-s jogharmonizációt is ebbe az irányba terelni. A 3 napos konferenciának immáron majd a fele a pirolízishez köthető előadásokból állt. Társaságunk így aktívan részt tud venni az ETRA-s tagság működésében. Ennek részét képezi az is, hogy 2019 júliusában cégünk ad otthont ezzel a témával kapcsolatos további fejlesztési lehetőségek felkutatásáról szóló egyeztető tárgyalásoknak.